Eurookna, vstupní dveře a interierové dveře

Servis a záruka

Délka záruční doby:

Smluvní záruka na dřevěná okna dodávané firmou OKNA, DVEŘE NAVRÁTIL činí vždy 60 měsíců na funkčnost a 10 let na povrchovou úpravu, u vstupních dveří 5 let na povrchovou úpravu od společnosti ADLER.

Smluvní záruka na příslušenství dodávané firmou OKNA, DVEŘE NAVRÁTL činí vždy 24 měsíců.

Smluvní záruka na montážní a stavební práce, které tvoří součást dodávky činí vždy 24 měsíců.

Více na záruční podmínky.

 

 Záruka Adler HighRes:

Skladba laku ADLER HighRes na bázi vody je, jak ukázaly uvedené výsledky výzkumných ústavů, mimořádně kvalitní a trvanlivá. Z toho důvodu společnost ADLER poskytuje na namořená a nalakovaná okna, která jsou extrémně vystavena povětrnostním vlivům, záruku v trvání 10 let bez nutnosti provádění údržby.

Záruka HighRes

Záruka

Výjimky vyloučené se záruky HighRes:

 • Okenice a nalepovací a předsazené příčky.
 • Okna trvale vystavená extrémnímu zatížení vodou.
 • Okna v plaveckých halách.
 • Okna v blízkosti pobřeží, ve vzdálenosti menší než 50m.
 • Okna namontovaná v nadmořské výšce nad 1600 m.
 • Okna v budovách o více než 5 podlažích.
 • Okna zabudovaná do hloubky menší než 10cm. od límce fasády. 

Poskytovaná záruka na okna a dveře je 60 měsíců při dodržení návodu na obsluhu a údržbu oken.

Poskytovaná záruka na příslušenství je 24 měsíců. (Parapety, žaluzie, sítě…)

Nad rámec záruky Vám nabízíme, pro zajištění bezproblémové funkce Vašich oken a dveří a jejich dlouhodobé životnosti celou řadu servisních úkonů, prováděných, ve výrobním závodě k tomuto účelu vyškoleným pracovníkem.

Servisní prohlídky a zásahy nabízíme za výhodné ceny a jsou plně hrazeny zákazníkem (činnost nad rámec záruky).

Servisní prohlídky jsou dobrovolné a jejich provedení je zcela závislé na přání zákazníka.

Servisní technik nejprve provede vizuální kontrolu a kontrolu funkčnosti jednotlivých prvků, na jejímž základě stanoví rozsah prací a cenu servisního zásahu.

Průběh servisní prohlídky :

 1. Vizuální kontrola prvku
 2. Kontrola těsnosti prvku
 3. Kontrola funkčnosti, profilu, skla a kování
 4. Očištění, promazání a seřízení kování
 5. Obnova nátěrového filmu z venkovní strany
 6. Vyplnění protokolu o servisní prohlídce, stanovení termínu následné servisní prohlídky a vyúčtování nákladů

Intervaly servisních prohlídek :

První prohlídka – kontrola jednotlivých prvků a seřízení kování bezprostředně po montáží před předáním díla zákazníkovi – tato prohlídka je b e z p l a t n á

Následné prohlídky – v intervalu každých 12 měsíců ( nejlépe vždy v měsíci, kdy proběhlo předání a převzetí díla zákazníkem ) – tyto následné prohlídky jsou h r a z e n y zákazníkem

Z praxe máme ověřeno, a věříme tomu, že pravidelná kontrola a údržba oken a dveří, spojená se správnou obsluhou a péči přispívá ke zvýšení komfortu Vašeho bydlení, k Vaší spokojenosti a v neposlední řadě ke snížení nákladů potřebných k vytvoření pohody Vašeho domova.