Eurookna, vstupní dveře a interierové dveře

Novinky

Certifikace

V červnu 2009 prošly naše okna testováním ve státní zkušebně v Brně. Okna byla zkoušena na odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost, na nebezpečné látky, únosnost bezpečnostních zařízení, akustické vlastnostmi, prostup tepla přes celé okno a průvzdušnost. Naše zkouška dopadla velmi úspěšně. Díky této zkoušce jsme získali OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobků značkou CE. Tímto jsme zároveň získali oprávnění dodávat a montovat naše okna zákazníkům, kteří žádají o dotaci z fondu ŽP – zelená úsporám.

Povrchová úprava

Na povrchovou úpravu našich oken a dveří používáme vodou ředitelný systém firmy SIKKENS. Tuto firmu jsme vybrali proto, že je největším koncernem v Evropě a je jeden z nejpoužívanějších systémů v ČR.  Od  roku 2010 jsme výrazně vylepšili povrchovou úpravu našich oken a dveří. Místo klasické aplikace natíráním, jsme začali impregnaci namáčet, a tím docílíme hloubkovou impregnaci. Zásadní ale, pro životnost okna je zavedení nového kroku v povrchové úpravě, a to máčení v tzv. mezivrstvě.  Tato novinka výrazně zlepšuje povrchovou úpravu oken a dveří. Mezivrstva je vlastně izolační plnič, kdy při aplikaci máčením se řídký lak dostane do nejméně přístupných míst a vytvoří podklad pro nástřik konečné vrstvy.

Náš nátěrový systém spočívá :

  1. Impregnace – Aplikuje se máčením. Díky tomuto ošetření dosahuje smrkové dřevo kategorie VELMI TRVANLIVÉ. (podobně jako DUB)
  2. Základ – Nanesení základu dle požadovaného barevného odstínu.
  3. Mezivrstva – Máčení v mezivrstvě.   
  4. Ochrana příčného dřeva a V spár – Tato ochrana zamezí průniku vlhkosti do nejnáchylnějších míst okna, jako je čelní dřevo a přiznané spáry.
  5. Konečná vrstva – Vrchní lak s UV filtrem nanášený tlakovým stříkáním ve dvou vrstvách, vytvoří dlouholetou ochranu oken a dveří.

 Díky tomuto nátěrovému systému Vám poskytneme záruku 5let na povrchovou  úpravu.

 Údržba oken 

Od ledna roku 2010 zavádíme novou službu ÚDRŽBA OKEN. Tato služba spočívá v každoroční údržbě a kontrole našich oken a dveří. Přesněji : Po usazení našich oken nebo dveří Vás každoročně budeme kontaktovat, abychom dohodli termín kontroly našich výrobků.

Kontrola spočívá :

  1. Seřízení kování
  2. Namazání čepů
  3. Obnova nátěrového filmu z venkovní strany.