Eurookna, vstupní dveře a interierové dveře

Systém správné montáže:

Montáž okna, jak plastového, hliníkového nebo dřevěného, je jedna z nejdůležitějších věcí pro dlouhodobé bezproblémové užívání výrobku. Naše firma má dvaceti leté zkušenosti s montáží oken. Nabízíme montáž dle norem čsn, poradíme jak a kde okno namontovat a mimo jiné provádíme montáž parapetů, žaluzií , sítí proti hmyzu a zajišťujeme i zednické zapravení.

Do našich nových oken EURO IV 68, 78 a 92 Nový Standard zavádíme i montáž v novém standardu.

  • Dostatečný počet montážních plechu.
  • Nejkvalitnější PU pěnu firmy ILLBRUCK – Oknařská pěna FM330. Možná vhodná alternativa za okenní pásky. leták zde:
  • Kotvení vždy na kovové pásky, bez předvrtání rámů a viditelných šroubů. (Vyjímku tvoří délky nebo šířky oken větší než 1000mm u plastových oken a 1500mm u dřevěných oken, kdy se vrtá vždy 1 ks kotevního šroubu opatřen nízkou krytkou.
  • Nosné podložky na spodních a protilehlých stranách závěsů. Už žádné prohýbání rámu pod tíhou křídel.

 

Montáž dle normy:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Oknařská montážní pěna                           Oboustranná folie samolepící                      Interierová folie s perlinkou

Těsnicí systém illbruck i3

Illbruck i3, těsnicí systém pro montáž otvorových výplní, byl vyvinut společností Tremco illbruck podle požadavků německé stavební legislativy, reflektující rostoucí nároky na úsporu energií v budovách. Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno s jedním velmi nepatrným detailem: připojovací spárou. Tato dříve opomíjená stavební část se dnes dostává také u nás do zorného pole akademické obce a výrobců oken. Stejně jako ve většině zemí EU, upravuje i česká legislativa požadavky na zabudování otvorových výplní. Ty jsou detailně řešeny v nové prováděcí normě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, vydané k 1. 5. 2014

Největší výhody:

  • Snížení vlhkosti v připojovací spáře a vzniku plísní
  • Degradace montážní pěny UV zářením
  • Nulové zatékání do funkční spáry
  • Výrazné zlepšení tepelné izolace oken

 

 

 

 

Dřevěné ostění:

Úprava vnitřního a venkovního ostění dřevěným obkladem po celém obvodu okna.

1. Vysoce estetický vzhled.
2. Již není potřeba zednické zapravení.
3. Žádné olepování oken problematickými páskami.
4. Odpadá riziko poškození povrchové úpravy při tvorbě špalet.
5. U vnitřního ostění netřeba objednávat vnitřní parapet.