Eurookna, vstupní dveře a interierové dveře

Certifikace

V červnu 2009 prošly naše okna testováním ve státní zkušebně v Brně. Okna byla zkoušena na odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost, na nebezpečné látky, únosnost bezpečnostních zařízení, akustické vlastnostmi, prostup tepla přes celé okno a průvzdušnost. Naše zkouška dopadla velmi úspěšně. Díky této zkoušce jsme získali OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobků značkou CE. Tímto jsme zároveň získali oprávnění dodávat a montovat naše okna zákazníkům, kteří žádají o dotaci z fondu ŽP – zelená úsporám.